Technické specifikace - Videobanner

 • reklamní formát se skládá ze dvou částí : nosič(swf) a video (flv)
 • rozměry nosiče : dle zvoleného reklamního formátu
 • datová velikost : do 50 kB
 • definice prokliku v nosiči dle SPIR

Nosič (swf) technické specifikace :

 • Typ souboru : Flash (swf)
 • Max.povolená datová velikost do 50 kB
 • Musí obsahovat tlačítko na vypnutí zvuku a tlačítko „play/pause“
 • Zvuk musí být defaultně vypnutý a spouští se až po interakci uživatele
 • Nosič musí splňovat obecnou technickou specifikaci clickthru dle SPIR

Konstrukce :

 • přehrávání („streaming videa“) se realizuje pomocí třídy NetStream

Ukázka scriptu :

var netConn:NetConnection = new NetConnection(0);
netConn.connect(null);
var netStream:NetStream = new NetStream(netConn);
my_video.attachVideo(netStream);
netStream.setBufferTime(5);
netStream.play(videourl);

Poznámka :

 • proměnná „videourl“ musí být zachována pokud bude video umístěno u nás!
 • video může být uloženo i na jiném místě, například u klienta. V tomto případě bude místo proměnné „videourl“ link na video.