Technické specifikace - PR článek

Nadpis článku :
max.80 znaků      

Anotace:
max.100 znaků (dle konkrétního média lze upravit/přizpůsobit)  

Obrázek k anotaci :
75x75, 220x165, JPG/GIF/PNG      

Obrázky :
max.4x obrázky doporučené velikosti 250x250(max.300x300 dle konkrétního média)      

Délka textu :
max.2500 znaků vč.mezer (dle konkrétního média lze upravit/přizpůsobit)             

Způsob předání podkladů :
text celého článku, naformátovaný do odstavců s vyznačenými zvýrazněnými pasážemi, odkazy s cílovými url. a obrázky zaslat ve formátech .DOC nebo .RTF. Soubory obrázků označené dle umístění v textu.      

Měřící kódy :
měřící kody zaslat v samostatném .TXT souboru s popisem a označením jednotlivých kódů a skriptů.
      
Podklady je nutné dodat 3 dny před začátkem kampaně.