Technické specifikace - Interstitial

  • reklamní formát se spouští před samotným obsahem média
  • reklamní formát je vždy omezen zobrazením na unikátního uživatele
  • flash (swf), GIF, JPG, PNG
  • rozměr 800x600px
  • datová velikost do 50 kB
  • max. délka animace do 10 s
  • reklamní formát musí obsahovat funkční křížek na zavření, případně jinou možnost jak reklamní formát přeskočit
  • max.délka zobrazení samotného reklamního formátu než se reklamní formát automaticky zavře : 10 s