Specifikace prokliku pro Flash

Každá kreativa využívající Flash formát by měla být dodána s alternativním obsahem nativním pro prohlížeče - rastrové obrázky formátu GIF nebo JPEG.
Pokud je kreativa ve formátu Flash (SWF), musí obsahovat definici prokliku (clickthru):

on (release) {
if (_root.clickthru==undefined && _root.clickTag) {
_root.clickthru = _root.clickTag;
}
if (_root.clickthru==undefined && _root.clickTAG) {
_root.clickthru = _root.clickTAG;
}
if ( _root.clickTarget ==undefined) {
_root.clickTarget = "_top";
}
getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
}

Kód v ACTIONSCRIPT3 (Adobe CS3,4 (9,10) + AS3) – kód není umístěn na tlačítku, ale na prvním framu animace v hlavní scéně (musí být zároveň od tohoto framu přítomný objekt tlačítka, jehož cesta a název se nastavuje na druhém řádku kódu - je to jediný řádek v kódu, který se musí editovat, nemá-li tlačítko přidělený název "AdbuttonJmeno") :

var clickT:Object = root.loaderInfo.parameters; 
var Adbutton = root.AdbuttonJmeno; //plna cesta k objektu tlacitka 
if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTag) { 
clickT.clickthru = clickT.clickTag; 
} 
if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTAG) { 
clickT.clickthru= clickT.clickTAG; 
} 
if (clickT.clickTarget == undefined ) { 
clickT.clickTarget = "_top"; 
} 
Adbutton.addEventListener( MouseEvent.CLICK, AdClick ); 
function AdClick( e:MouseEvent):void{ 
navigateToURL(new URLRequest(clickT.clickthru), clickT.clickTarget); 
}

ACTIONSCRIPT1 (Flash 4 a nižší, starší verze alternativních vývojových prostředí). V tomto případě je nutné (!) vytvořit animaci na 2 a více framů, protože předané proměnné odkazu jsou iniciované až od druhého snímku animace (objekt tlačítka s kódem může být přítomno i na prvním, ale musí být zároveň přítomno na následujícím framu až do konce animace) :

on (release) { 
if (/:clickthru.length == 0 && /:clickTag.length > 1) { 
/:clickthru = /:clickTag 
} 
if (/:clickthru.length == 0 && /:clickTAG.length > 1) { 
/:clickthru = /:clickTAG 
} 
if (/:clickTarget.length == 0) { 
/:clickTarget = "_top" 
} 
getURL (/:clickthru, /:clickTarget) 
}