Technické specifikace - iLayer

Ilayer v SWF jednosouborové a dvousouborové
Tento dokument popisuje tvorbu ilayerových typů reklam ve flashi (formát swf) používáných pod názvy jako rollout, hisplash, i-layer.
Základní typ sestává ze základního rozměru grafické části a rozšířeného rozměru, který se zobrazí s časovým omezením a uživatelskou možností odstranění/skrytí (zavíracím tlačítkem) nad obsahem nosné stránky. Toto rozšíření banneru je zpravidla jednou ze stran spojeno se základní částí.
Podobně existují typy a variace, které využívají překrytí stránky. Společné mají potřebné funkce, například zavírací tlačítko – například samostatné reklamní bannery plovoucí nad stránkou (floating ad, stickyAd, kosmic pilot).
Veškeré možné typy se vytváří podobně a funkce jsou pojmenovány stejně. Odkazovací plocha-tlačítko, se vytváří jako pro standardní banner (viz dokument SPIR k tvorbě SWF bannerů).
Pomocí nativních obrázků (jpg, gif, png) je způsob zobrazení a jejich umístění věcí pouze obslužného javascriptu (dodaného nebo zpravidla jako součást/vlastnost reklamního systému.

V případě SWF musí být v jednotlivých souborech uloženo i volání do javascriptu, které musí nachystat grafik/autor swf podkladů.
Existují dva způsoby, jak vytvořit v SWF ilayerový typ výše uvedeného základního typu (společná jedna strana nebo část strany). Každý má své výhody a nevýhody.
První typ je konstrukčně podobný jako vytvoření ilayeru z nativních obrázku. Kreativní podklady jsou ze dvou SWF souborů (dále starter a layer), které jsou pomocí html a javascriptu umístěny na svojí pozici a javascriptem řízeno zobrazení. Je to dvousouborový layer.
Druhý typ využívá více možností SWF a je tvořen jediným SWF obsahujícím obě animace – pro základní "starter" část zobrazenou v místě přidělené reklamní plochy a animaci pro rozbalenou layer část. Celkové rozměry SWF animace jsou jako celkové/konečné rozměry rozbaleného stavu banneru. Toto řešení je pro práci na celkovém chování ilayeru logičtější a přehlednější, relativně méně závislé na okolním prostředí stránky (pozicování layer prvku) s veškerými chováním a stavy zapouzdřenými v SWF. I tak ale potřebuje správně volat do stránky změny svého stavu pro správné přenastavení vlastností nadřízeného HTML kontejneru (typicky DIVu). Říkáme mu jednosouborový layer.
Kódování ilayeru
Kódy uvádím v Actionscript 2, v podobné konstrukci by byly přepsány do actionscript 3. Všechny obsahují na prvním framu hlavní scény generální povolení pro externí komunikaci:

if (! _root.domain1) domain1 = "*";
if (! _root.domain2) domain2 = ""; 
System.security.allowDomain(domain1, domain2);

Na všechny plochy, na kterých může dojít ke kliknutí (nemusí být za všech stavů ilayeru) a odkazu na cílové stránky přidejte objekt tlačítka s tímto kódem na této události myši.

on (release) {
}
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTag) { _root.clickthru = _root.clickTag;
}
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTAG) {
      _root.clickthru = _root.clickTAG;
}
if (_root.clickTarget == undefined) {
_root.clickTarget = "_top"; getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);

všechny rozbalené části / layerové animace) musí obsahovat viditelné tlačítko pro zavření:

on (release) {
}
if ( _root.activex == 1 ) {
      fscommand( _root.prefix + "_close" );
} else {
getURL( "javascript:" + _root.prefix + "_close()" , "_self" );
}

Další informace naleznete zde.